Home > Repere istorice
Mediaș - Condiții naturale (caracterizare fizico-geografică),

          Şcoala Gimnazială "Cireșarii" Mediaș se încadrează în rândul celor zece unităţi care formează reţeaua şcolilor gimnaziale din municipiul Mediaş.
          Şcoala noastră este aşezată în partea de sud-vest a oraşului, la marginea terasei de 15 m înălţime relativă, mai precis la poalele dealului Ghindei. Construirea şi dezvoltarea ei au fost strans legate de aceea a platformei industriale din această zonă a oraşului, ea urmând să rezolve nevoile de şcolarizare ale populaţiei ce se stabilea în jurul întreprinderilor industriale.
          Astfel, în 1918 s-a ridicat Întreprinderea Mecanică (Suruburi), urmată în 1919 de Fabrica de Geamuri şi Fabrica Vitrometan, în 1922. Şcolile existente fiind la distanţe mari era necesară o şcoală nouă. Şcoala şi-a deschis porţile în 1937, într-un local cu 6 săli de clasă.
          După război, industrializarea practicată de vechiul regim a determinat mărirea rapidă a vechilor întreprinderi. Localul şcolii a devenit neîncăpător pentru copiii rezidenţi în zonă, de aceea, în 1957, s-a dat în folosinţă un local nou cu 11 săli de clasă şi 521 elevi, urmat de o anexa cu încă 4 săli , intrată în circuitul şcolar în 1965.
          Localul mai vechi, fiind impropriu, a fost transformat în locuinţe, dar, după scurt timp, în 1969, el a redevenit spaţiu şcolar. Construirea marelui Cartier Vitrometan II, a impus încă o şcoală în această zonă. Prin trecerea unui grup de cadre didactice şi elevi din Școala Generală Nr. 3 s-a înfiinţat Şcoala Generală Nr.8, în 1981.
          Populaţia şcolară a acestui cartier tânăr, cum era firesc, a crescut foarte mult, cele două şcoli au ajuns cele mai mari din oraş, cu efective ce au depăşit 1100 elevi în 1997-1998.
          După anii 90, scăderea natalităţii şi îmbătrânirea populaţiei din cartier determină scăderea numărului de copii, Şcoala nr 3 ajungând să lucreze, în prezent, într-un singur schimb.