Home > Resurse educaționale > Comisii cu caracter permanent sau temporar

Anul școlar 2019 - 2020

1. Consiliul de administrație

 • Președinte - Gheorghiu Liana - director;

 • Membru - Dani Gabriela - reprezentant al Primăriei Municipiului Mediaș;

 • Membru - Totan Constantin - reprezentant al Consiliului Local;

 • Membru - Suciu Anca - reprezentant al Consiliului Local

 • Membru - Schreiner Gabriela - reprezentant al profesorilor;

 • Membru - Solomon Marinela - consilier educativ;

 • Membru - Banea Sabina - reprezentant al învățătorilor;

 • Membru - Aron Sabina - președintele Consiliului reprezentativ al părinților;

 • Membru - Rosu Ioana - reprezentant al parintilor

 • Rotar Elena - lider sindical- observator, fără drept de vot.

 • elev Ramf Raluca - reprezentant al elevilor
 • Bogdan Cosmina - secretar C.A.

2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

 • prof. Neagoe Crinela - coordonator

 • Prof. Szasz Cristina - membru

 • Prof. Șerban Simona- membru

 • Prof. Ruxandari Mihaela - membru

 • Rucarean Mariana - reprezentant al corpului administrativ

 • Horhoi Bianca - Reprezentantul părinților

 • Suciu Anca - Consiliul Local Mediaș

3. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră didactică

 • Președinte - prof. Ruxandari Mihaela

 • membri - prof. Borza Viorel și prof. Sasz Cristina

4. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

 • Președinte - Rucarean Mariana, administrator;

 • Secretar - Croitoru Mihai;

 • Membru - Muszka Lea, asistent medical;

 • Membru - Șerban Simona;

 • alti membri - învățătorii și diriginții.

5. Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial:

 • prof. Banea Sabina - Președinte

 • prof. Gheorghiu Liana - Membru

 • ec. Oprea Cornelia - Membru

 • Adm. Patrimoniu Rucarean Mariana - Membru

 • secretar Stroia Maria - Secretar

6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității:

 • Prisăcaru Dora - Președinte
 • Faur Aurora - Membru
 • Drăghiță Raul - Membru
 • Coțofan Nicoleta - Reprezentantul părinților
 • Totan Constantin - Reprezentantul C.L. Mediaș

7. Consiliul pentru curicullum:

 • Gheorghiu Liana - Președinte
 • Solomon Marinela - Membru
 • Schreiner Gabriela - Membru
 • Ciuciună Eva - Membru
 • Marmandiu Petronela - Membru
 • Rotar Elena - Membru

8. Comisia de achiziții a valorilor materiale (active fixe corporale și necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale,etc.)

 • Președinte - Gheorghiu Liana, director

 • Secretar - Oprea Cornelia, contabil;

 • Membru - Rucărean Mariana, administrator;

 • Membru - Solomon Marinela

 • Membru - Schreiner Gabriela;

9. Comisia pentru acordarea drepturilor financiare elevilor cu C.E.S.

 • Președinte - Ciuciună Eva

 • membri: Armean Angela, Dărăban Liviu

 • secretar: Stroia Maria

 • contabil: Oprea Cornelia

10. Comisia de elaborare a schemelor orare si a programului serviciului pe scoala

 • Marmandiu Petronela - președinte, întocmirea orarului

 • Carnavel Ionela - membru, răspunde de serviciul pe școală

Solomon Marinela - Consilier educativ, delegat cu atribuții de conducere în lipsa directorului

Bogdan Cosmina - secretar al Consiliului de administrație

Șerban Luminița - secretar al Consiliului profesoral

Stroia Marinela - responsabil cu condica de prezență și arhivarea documentelor școlare