Home > Resurse educaționale > Centrul de Documentare și informare

Viziunea școlii


"Școala cea mai buna este aceea în care înveți, înainte de toate, a învăța"
Nicolae Iorga

Centrul de Documentare și Informare

Scurt istoric

          Înainte de 1958, în școlile franceze existau cabinete specializate, biblioteci de clasă (în grija profesorilor de franceză), precum și biblioteci ale profesorilor, deservite de către bibliotecari.
Începând cu 1969, în Franța a fost pusă în practică o politică de dezvoltare a serviciilor de documentare și informare, devenite în 1973 centre de documentare și informare (CDI).
În 1991, toate liceele de profil general și tehnic, aproximativ o treime din liceele profesionale și trei sferturi din școlile generale erau echipate cu un CDI. Astăzi fiecare unitate școlară din învățământul secundar francez este dotată cu un CDI. În plus, rețeaua SCEREN (Service Culture Editions Ressources pour l'Education Nationale), formată dintr-un centru național de documentare pedagogică (CNDP), centre regionale de documentare pedagogică (CRDP) și centre departamentale de documentare pedagogică (CDDP), a oferit și oferă sprijin permanent în domeniul politicilor documentare fiecărui cadru didactic, fiecărui responsabil din sistemul educativ.
          Experiența franceză în acest domeniu avea să fie cunoscută în România grație unui proiect franco-român, proiectul bilateral "Éducation a l'information en milieu rural défavorisé" - "Educația pentru informație în mediul rural defavorizat".
Centrul de Documentare Si Informare din Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Mediaș
Școala nr. 3 este prima școală generală în municipiul Medias care fost aleasă să facă parte din programul guvernamental "Educația pentru informație". Pentru această selecție mulțumim Casei Corpului Didactic Sibiu, Inspectoratului Școlar Județean, Consiliului Județean, Prefecturii Sibiu și nu in ultimul rând Primăriei Mediaș. În acest scop in iunie 2008 i-a fost alocată școlii o sumă de 42 000 RON cu care să se înceapă lucrările de amenajare a spațiului. Suma a fost completata cu încă 40 000 RON alocați de Primăria Mediaș care a susținut de la bun început acest proiect.
          Directoarea si bibliotecara școlii au frecventat un curs unde au învățat cum trebuie să amenajeze acest spațiu pentru a rezulta un C.D.I. S-a alcătuit apoi o echipa de proiect, formată din:

  • director Gheorghiu Liana,
  • director adjunct Marmandiu Petronela,
  • bibliotecar Cerghizan Nadia,
  • învățător Rotar Elena și
  • profesor Solomon Marinela.

          Spațiul destinat CDI-ului trebuie să se întindă pe o suprafață calculată la 10% din numărul total de elevi ai școlii. Echipa a desemnat drept spațiu adecvat sălile 1 si 2 și jumătate din holul de la parter, pentru folosirea la maxim a spațiului disponibil. Lucrările de amenajare și reabilitare a spațiului au început în vacanța de vară 2008, in luna iulie și s-au încheiat la sfârșitul lunii septembrie. Dotarea cu mobilier specific s-a făcut în luna noiembrie. S-au creat spațiile specifice unui C.D.I., cum ar fi: spațiul de primire, spațiul profesorului documentarist, spațiul informatic (unde elevii pot accesa Internetul sau pot folosi calculatorul în alte scopuri), spațiul lecturii de plăcere, spațiul de Orientare Școlară și Profesională (unde elevii claselor a VIII a pot găsi informații despre liceele care îi așteptă), spațiul audio-video (unde elevii pot viziona prezentări în Power Point, filme artistice, etc.).
          Deocamdată fondul de carte conține aproximativ 12 000 de volume, iar ca noutate școala a achiziționat softuri educaționale care pot fi folosite la ore pentru o mai bună înțelegere a subiectelor predate precum și pentru alungarea monotoniei pe care o poate aduce o lecție predată în stil clasic. Există aparatură audio video: TV, DVD recorder, video proiector, CD player, stație de amplificare, reportofon, retroproiector, 4 computere pentru elevi, precum și un ecran mare de proiecție de 180/180 cm. Avem în vedere îmbogățirea fondului de softuri educaționale precum și de DVD-uri și CD-uri video și audio care pot fi folosite la ore precum și în activități culturale extrașcolare. Încăperea este dotată cu sistem de alarmă propriu și camere video de supraveghere.
          C.D.I.-ul va funcționa după un regulament propriu, după un orar zilnic și va exista o programare săptămânală pe ore a activităților desfășurate cu o clasă întreagă. De asemenea, C.D.I.-ul este deschis comunității, se vor organiza aici activități cu părinții precum și cu partenerii școlii. Acesta este o ușă deschisa comunității, pe care o invităm să vină să ne cunoască să știe ce oferim noi zi de zi elevilor noștri pentru a-i ajuta să crească frumos.
          Inaugurarea Centrului de Documentare și Informare de la Școala cu clasele I-VIII nr. 3 va avea loc în data de 12.12.2008, la ora 13 și coincide cu lansarea numărului 2 al revistei IPOSTAZE, revista școlii, precum și cu micul târg de Crăciun, organizat cu produse confecționate de copiii noștri îndrumați de învățătorii și profesorii lor.

Director,
prof. Liana Gheorghiu